Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ π. Στέφανο Ἀναγνωστόπουλο

 Ἐπὶ Βουλγαρικῆς κατοχῆς στὴ Δράμα (1941-1945), καὶ μόνο γιὰ τὶς 9 ἐκκλησίες τοῦ Δήμου Δράμας, (ὄχι στὰ χωριά, ἐκεῖ σφάξανε κόσμο καὶ κοσμάκη), ἐπειδὴ εἶχαν μπεῖ Βούλγαροι καὶ ἔκαναν τὶς δικές τους "λειτουργίες" ἐμεῖς δὲν πηγαίναμε. Ὅταν ἀκούγαμε νὰ βαρᾶνε τὶς καμπάνες κάναμε μόνο τὸ σταυρό μας. Δὲν λειτουργηθήκαμε, δὲν κοινωνήσαμε γιὰ 4,5 χρόνια. Μᾶς εἶχε βάλει κανόνα ὁ Θεὸς διὰ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τί πάθαμε; Πολὺ πιὸ δυναμωμένοι βγήκαμε, σχεδὸν πενταετία ἀκοινώνητοι! Κανόνας, ὄχι ἀστεῖα!

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ


ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, πρὶν τὴν κατάκλιση καὶ μετὰ τὴν ἀγρυπνία σκέφτηκα κάτι: λέω, γιατὶ συνέβη αὐτὸς ὁ πειρασμὸς κατὰ βάθος. Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ εὐλογία. Εἰδικὰ γιὰ μᾶς ποὺ λεγόμαστε Ὀρθόδοξοι. Ἔχουμε τὴν Ἀλήθεια, λέμε, τὸ Χριστό. Ἀνήκουμε στὸ σῶμα Του. Καὶ ἱσχύει. Ποῦ τὴν πατήσαμε; Δὲν φανερώνεται αὐτὸ στὴ ζωή μας. Ὁ Ὀρθόδοξος τὴν ὥρα ποὺ πέφτει στὴν ἁμαρτία καὶ παραμένει ἀμετανόητος, πέφτει καὶ στὴν αἵρεση λέει ὁ ἀββᾶς Βαρσανούφιος. Μᾶς ἔβαλε, λοιπόν, σὲ κανόνα ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως ὁ Πνευματικός μας τὸ κάνει κάποτε, στερώντας τὰ μυστήρια ἀπὸ τοὺς λαϊκούς-κυρίως. Ἀποχὴ ἀορίστου χρόνου! Ἄδειασαν οἱ ναοί, ἀπὸ τὴ φυσική σας παρουσία, διότι ὅσοι θέλετε πνευματικὰ νὰ εἶστε παρόντες, εἶστε. Ἄλλο αὐτό.
Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ναούς λειτουργεῖ ὡς θεραπευτικὸ νυστέρι ἀμφίστομο, ποὐ κόβει καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές: ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ ἔλλειψη τῆς θείας Κοινωνίας κάνει μερικοὺς ἀπὸ σᾶς νὰ "λυπᾶστε" ἴσως γιατὶ ἡ συχνὴ συμμετοχή σας σᾶς ἔκανε -κακῶς- νὰ σκέπτεστε τὴ θεία Κοινωνία ὡς δικαίωμά σας, ὡς τρόπο νὰ "διαφέρετε" ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους καὶ ὄχι νὰ νιώθετε ὅτι εἶναι θεία συγκατάβαση καὶ ἔλεος. Γι' αὐτὸ "διαρρηγνύετε τὰ ἱμάτιά σας", λέτε καὶ σᾶς χρώσταγε ὁ Θεὸς τὴ θεία Κοινωνία. Ὁ γέροντας Αἰμιλιανὸς ἔχει γράψει κάτι πολὺ ὄμορφο γιὰ τὸ μέ πόση μοχθηρία (!) τὸν κοιτᾶνε μερικοί, ὅταν τοὺς βάζει κανόνα ἀκοινωνησίας.Ὅσοι μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ ταπεινῆς προετοιμασίας κοινωνοῦσαν συχνά, τώρα δὲν αἰσθάνονται κατὰ βάθος νὰ τοὺς λείπει κάτι, γιατὶ ζοῦνε ἐν Αὐτῷ, μέσα Του. Μὲ ὑπομονὴ καὶ χαρὰ ἀναμένουν μαζὶ μὲ τὸν πειρασμὸ καὶ τὴν ἔκβαση, ὥστε νὰ ἑνωθοῦν μὲ πιότερη λαχτάρα μὲ τὸ Χριστό. Τὰ ἔχουν ἀφήσει ὅλα στὰ χέρια Του (ἀπὸ μέσα τους αὐτό, ὄχι στὰ λόγια). Ξέρετε ὁ ἅγιος Παϊσιος ὅταν βρέθηκε στὸ Σινᾶ καὶ εἶδε ὅτι κοινωνοῦσαν μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἐνῶ ἐκεῖνος εἶχε μάθει τρεῖς φορὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος, δὲν ἔκανε λογισμό, καὶ πῆρε τόση χάρη, ποὺ ἦταν σὰν νὰ κοινωνοῦσε κάθε μέρα.
Σὲ ὅσους λέγαμε νὰ κοινωνᾶνε καὶ ἀμελοῦσαν καὶ δὲν προσήρχοντο, τώρα λυποῦνται.
Παραπονιέστε ποὺ δὲν μπαίνετε στὸ ναό. Σᾶς ἀπαντῶ πὼς ἡ δημόσια ὑγεία εἶναι μεγάλο ἀγαθό. Δὲν θὰ πειράξουμε τὸ Θεό, ἀνεγκεφάλως. Κάποτε ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Τσαλίκης ἔλαβε ἄδεια ἀπὸ τὸ στρατό, νὰ βγεῖ ὅλη τὴ Μεγάλη Ἐβδομάδα ἐκτός, γιὰ νὰ ψάλλει κιόλας. Ἕνας συστρατιώτης του τοῦ εἶπε ὅτι στενοχωριέται ποὺ θὰ μείνει μέσα, χωρὶς ἄδεια καὶ δὲ θὰ δεῖ τὴν ἀρραβωνιαστικιά του. Ἀμέσως ὁ ἅγιος Ἰάκωβος πῆγε στὸ διοικητή, καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ μείνει αὐτὸς μέσα καὶ νὰ βγεῖ ὁ συστρατιώτης του ἔξω. Ἔτσι ἔγινε. Ὅλη μέρα σκοπιά, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος καὶ ἡ καρδιά του ἕνα μὲ τὸ Χριστό! Τί Μεγάλη Βδομάδα ἦταν ἐκείνη! Πόση χαρά, πόση κατάνυξη, ἔλεγε ὀ ἴδιος! Μά, ἀφοῦ ἦταν ἕνας ναὸς ὁ ἴδιος! Συνέχεια Πάσχα. Καὶ μεγαλοβδομαδιάτια στὴ σκοπιά, ἕνα παραπάνω! Εἴδατε πὼς δὲν πρέπει νὰ σκεφτόμαστε ἀνθρωπάρεσκα καὶ ἰδιωτικά, ἀλλὰ ἐκκλησιαστικά. Ὁ Ἄλλος δὲν εἶναι ξένο ἄτομο, ἀλλὰ δικό σου πρόσωπο, κομμάτι σου, μέλος σου, μέλος Χριστοῦ. Γιατί νὰ τὸν κολλήσεις ἢ νὰ σὲ κολλήσει ὄντας κοντά, στὸν ἴδιο χῶρο; Μὴν πειράζουμε τὸ Θεό!
Ἄφησα τελευταίους τοὺς ἱερεῖς, ἐμᾶς. Ἄδεισαν οἱ ναοί, καὶ ξέρετε γιατὶ μᾶς πειράζει; Γιατὶ καυτηριάζεται ἡ ἀνθρωπαρέσκειά μας κυριότατα. Πολλοὶ μᾶς ἐγκαλοῦν ἐπὶ φιλαργυρίᾳ.Τὰ ταμεῖα, τὰ παγκάρια ἄδειασαν! Μπά! Τὸ χρῆμα πολλοὶ μίσησαν, τὴ δόξα οὐδείς. Φτάνεις νὰ δείχνεις καὶ νὰ "εἶσαι" ἀφιλάργυρος ἀπὸ κενοδοξία! Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι θέλουμε πάντα νὰ ἔχει "θεατὲς" τὸ "ἔργο" ποὺ παίζουμε- ἀλοίμονο! Δὲν ἐπιθυμήσαμε "κοινωνικὴ ἐνδιάσφιγξη" κατὰ Μάξιμον, διὰ τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῶν πιστῶν μας. Θολὰ τὰ κίνητρά μας.Τώρα φαίνεται ἂν αὐτὸ ὅλο ποὺ κάνουμε τὸ κάνουμε γιὰ τὸ Χριστό μας ἢ γιὰ τοὺς γύρω μας, γιὰ ἐντυπωσιασμούς κλπ. Ἔτσι δὲ μπορεῖς νὰ φέρεις καὶ νὰ κρατήσεις κόσμο παπᾶ! Πρέπει συνεχῶς νὰ δείχνεις καὶ νὰ προσανατολίζεις προς τὸν Χριστό, πάτερ μου, ὄχι πρὸς ἐσένα γιατὶ θὰ μείνεις μόνος σου στὴν τελική. Πρέπει ἐπίσης τὰ π ι σ τ ε υ τ έ α μὲ τὰ π ρ α κ τ έ α νὰ ταυτίζονται. Πολλά, λοιπόν, θὰ γιατρέψει ὁ κοροναϊός. Πρῶτα τὰ ἐξωτερικά μας σύνορα -ὠρύεται κι ὁ ἐπηρμένος Ἐρντογὰν μὲ τὸν κοροναϊὸ ποὺ θερίζει στὴ γείτονα, πολὺ λίγα μᾶς λένε- ἀλλὰ θὰ τακτοποιήσει καὶ τὰ ἐσωτερικὰ ὅρια ἑνὸς ἑκάστου ἐξ' ἡμῶν. Αlea jacta est! Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Συγχωρέστε με, Πατέρες μου, γιὰ τὸν ἑαυτό μου κυρίως μιλάω. ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΧΑΡΜΟΣΥΝΩΣ. Ἔχει ὁ καλὸς Θεός.

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΙΕΡΕΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΤΟΥ. Ποῦ τὸν βάζουμε; Στὸν Παράδεισο ἢ στὴν Κόλαση; Ἦταν Ρωμαιοκαθολικὸς βλέπετε....

ΙΕΡΕΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΤΟΥ. Ποῦ τὸν βάζουμε; Στὸν Παράδεισο ἢ στὴν Κόλαση; Ἦταν Ρωμαιοκαθολικὸς βλέπετε....
TA ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΙΑ. ΠΡΑΞΗ. ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΣ. ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ.....

https://news.sky.com/story/coronavirus-italian-priest-dies-after-giving-his-respirator-to-younger-patient-he-did-not-know-11962806

Father Giuseppe Berardelli. Pic: Catholic Outlook

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Φίλοι μου Διαδικτυακοί, νὰ σᾶς πῶ:

ΓΕΜΑΤΗ ΚΟΣΜΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ στὴ μονὴ Μικροκάστρου κι ἂς μὴν ἦταν κανείς. Πολυκοσμία σᾶς λέω! Ξέρετε γιατί; Μὲ τὸ ΝΟΥ σας ἤσασταν ἐδῶ. Καὶ φανερώνεται αὐτό. Ὅ,τι σκέφτεσαι -α ὐ τ ὸ- καὶ εἶσαι, -ἐ κ ε ῖ- καὶ εἶσαι. Ὁ ὅσιος Νικόλαος Πλανᾶς ἕνα ἀπόγευμα θύμιαζε στὸν Ἑσπερινό, καὶ πῆγε σ' ἕνα ἄδειο στασίδι καὶ τὸ θυμιάτιζε. Προσπέρασε ἐντελῶς ἀδιάφορος μία κυρία ποὺ στεκόταν ἐκεῖ δίπλα. Τελειώνοντας ἡ ἀκολουθία, διαμαρτυρήθηκε ἡ κυρία, λέγοντάς του: μὲ προσπέρασες πάτερ, καὶ καθόσουν καὶ θύμιαζες ἕνα ἄδειο στασίδι. Ἀπάντηση: ἡ κυρία ποὺ λείπει σωματικὰ ἀπὸ τὸ στασίδι της ἐπειδὴ ἀρρώστησε, πνευματικὰ εἶναι ΕΔΩ. Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ἐδῶ σωματικά, πνευματικὰ εἶσαι ΕΞΩ. Τί δὲν καταλάβαμε Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοί;; Εἴμαστε ὅλοι μαζί, μὴ στενοχωρούμαστε! Πιὸ κοντὰ δὲ γίνεται βρέεεεε!!! Αὐτὸ φανερώνεται τώρα. Ἐκτὸς ἂν ὀλιγοπιστοῦμε. Ἀλλὰ καὶ πάλι προσευχή!

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

ΙΟΙ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΑΣ. ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΙ (ΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΩ)


Καὶ ὁ κύριος Τσιόδρας ἀδελφέ μου ποὺ λέει νὰ προσέχουμε γιατὶ κολλᾶμε καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία λόγῳ συγχρωτισμοῦ -ἡ θεία Κοινωνία οὔτε ποὺ θίγεται, ἐννοεῖται- εἶναι πνευματικοπαίδι ἑνὸς πολὺ καλοῦ Πνευματικοῦ, εἶναι ψάλτης καὶ πολύτεκνος πατέρας 7 τέκνων. Μήπως "αὐτοδιαφημιζόμαστε" λιγάκι, οἱ πολὺ ζηλωτές; Μήπως πήραμε ψηλὰ τὸν ἀμανέ, καὶ μᾶς κόβει τὸν "τσαμπουκὰ" ὁ καλὸς Θεός μας γιὰ νὰ ἐξευτελιστοῦμε τόσο, ὅσο νὰ καταλάβουμε ὅτι ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ; ΟΤΙ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ "ΚΛΕΙΔΟΚΡΑΤΟΡΕΣ" ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ; Γιὰ νὰ χαμηλώσουμε λίγο τὸν πῆχυ παρακαλῶ! Ἐδῶ ἔχουμε ἀνθρώπους ποὺ κόλλησαν τὸν ἰό, καὶ οἱ 40-50 ποὺ ἦταν μαζί τους δὲν κόλλησαν τίποτε, χωρὶς νὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία. Χωράει ἢ δὲ χωράει θαῦμα ἐδῶ κατὰ τὴν ἄποψή σας; Πρέπει πάντα κάπου νὰ διαπιστώνουμε ἕνα θαῦμα; Γιὰ τὸ θαῦμα ζοῦμε; Κι ὅταν δὲν λειτουργούμαστε καὶ δὲν κοινωνᾶμε καὶ δὲν κολλήσουμε δὲν εἶναι θαῦμα; Κι ἂν εἴμαστε τῆς Ἐκκλησίας καὶ κολλήσουμε ἀποτύχαμε; Κι ἂν δὲν εἴμαστε τῆς 'Εκκλησίας καὶ κολλήσουμε εἶναι τιμωρία; Εἶδες μπέρδεμα ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ; Πὲς στὴν Ἐκκλησία μας "νὰ εἶναι εὐλογημένο" καὶ εἶσαι οκ καὶ ἡρεμεῖς. Ἂν δὲν ἡρεμεῖς κάτι τρέχει στὸ ὑποσυνείδητο. Ψάξτο. Καὶ μὴν ξεχνᾶς: κάποιοι, ἀκόμη καὶ Κληρικοὶ παντὸς βαθμοῦ, ζητᾶνε νὰ ξεχωρίσουν. Εἶναι ζήτημα ὡστόσο ἂν τὸ κάνουν γιὰ τὸ Χριστό μας ἢ γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ τοὺς ὀπαδούς τους. ΕΚΕΙ θὰ φανεῖ αὐτό. Ὁ ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, τῆς νοερᾶς ἐργασίας, λέει τὴν ἄποψή του ἥρεμα, προσπαθεῖ νὰ ὑπακούει στὴν Ἐκκλησία καὶ -πρόσεξέ το!- εἶναι ΑΦΑΝΗΣ, διότι ὁ ὑπο-στηρίζων τὴν Οἰκουμένη διὰ τῆς προσευχῆς του εἶναι ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ, ὅπως τὰ ὑποστηρίγματα μιᾶς οἰκοδομῆς. Δὲν κάνουν θόρυβο. Συνήθως ὁ ἄδειος τενεκὲς -τὸ πλεῖστον, ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις- ἀκούγεται ἐν ζωῇ.

Δύο ἔξοχα φίλμς ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Θεὸς μιλάει ἀπὸ παντοῦ, ἀρκεῖ νὰ ἔχεις "αὐτιὰ" νὰ Τὸν ἀκούσεις.

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, λέω τώρα ποὺ κάθεστε μέσα καὶ πολὺ καλὰ κάνετε, νὰ σᾶς προτείνω νὰ δεῖτε δύο ἔξοχα φίλμς ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Θεὸς μιλάει ἀπὸ παντοῦ, ἀρκεῖ νὰ ἔχεις "αὐτιὰ" νὰ Τὸν ἀκούσεις.
1) "Οἱ δύο πάπες" μὲ τὸν ἐκπληκτικὸ Σὲρ Ἄντονυ Χόπκινς, ποὺ προσωπικὰ βλέπω νὰ δίνει ἕνα ὑπόδειγμα ἑρμηνείας (μᾶλλον ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ σύστημα -ὄχι τὴ μέθοδο- ὑποκριτικῆς Στανισλάφσκι, ποὺ θὰ ἐξηγήσουμε ἄλλη φορὰ τὶ εἶναι καὶ πῶς χρησιμοποιοῦνται ἐδῶ ἡ γλῶσσα τοῦ σώματος καὶ ἡ συναισθηματικὴ μνήμη -οἱ Πατέρες τὰ παίζουν στὰ δάχτυλα καὶ τὰ δύο αὐτὰ- καὶ πῶς ἡ Σχολὴ Θεάτρου τῆς Μόσχας "περνάει" στὸ Actors Studio τῆς Νέας Ὑόρκης, κατὰ τὶς δεκαετίες 30 καὶ 40 κυρίως), ἀλλὰ καὶ τὴν ἄριστη ἑρμηνεία τοῦ "διαδόχου" του πάπα.
2) "Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα, μητέρα τοῦ Παρισιοῦ" ἕνα ἐμβληματικὸ ἔργο.
Παρακαλῶ μὴ λησμονοῦμε τὴν ἀνθρώπινη ἐπαφὴ στὰ σπίτια μας, ὅπως καὶ τὸ Ἀποδειπνάκι, τοὺς Χαιρετισμούς, τὸν Ἑσπερινό, τὸν Ὄρθρο, τὸ Μεσονυκτικό, τὶς Ὧρες. Ὄρεξη νὰ ἔχουμε.
ΥΓ. Γιὰ σᾶς φροντίζω. Τοὺς καλογέρους μὴ μᾶς κλαῖτε. Ἔχουμε τὶς ἄκρες μας καὶ τὰ μοναστηράκια μας! Χα!

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ! ΕΧΟΥΝΕ ΞΑΝΑΚΛΕΙΣΕΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ! ΕΧΟΥΝΕ ΞΑΝΑΚΛΕΙΣΕΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.
Υπό αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη | Romfea.gr
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄ (1887-1891) βρισκόταν σε έντονη αντιπαράθεση με τον Σουλτάνο, γιατί ο Σουλτάνος "περιέκοβε" τα προνόμια του Πατριαρχείου και άλλα πολλά.
Και ο Σουλτάνος ήταν αδιάλλακτος! Πως αντέδρασε ο Πατριάρχης; Έδωσε εντολή (1890) να κλείσουν όλες οι εκκλησίες!
Δηλαδή, με εντολή του (!) δεν επιτρεπόταν η τέλεση της Θ. Λειτουργίας ή οποιασδήποτε ιεροπραξίας!
Εις ένδειξη πένθους για την επικρατούσα κατάσταση! (Κ. Φωτιάδης, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, Θεσ/νίκη, 1993, σελ. 413).
Άρα, λοιπόν, όταν υπάρχει λόγος , οι εκκλησίες μπορεί να κλειδωθούν! Και η πανδημία είναι λόγος σοβαρός!
Άλλωστε, ο Π΄ Κανόνας της Πενθέκτης "τιμωρεί" τους πιστούς, λαικούς ή κληρικούς, που επί τρεις συνεχόμενες Κυριακές λείπουν από την εκκλησία, χωρίς σοβαρό λόγο.
Άρα, όταν υπάρχει λόγος σοβαρός, μπορεί να λείπουν και τρεις και παραπάνω Κυριακές. Και πάλι: Η πανδημία είναι λόγος σοβαρός!
Ναί! Οι πατέρες μας, οι παππούδες μας, σε περιπτώσεις πανδημίας (χολέρας, κ.λ.π.), κατέφευγαν στην εκκλησία. Όμως, ποιοί; Όσοι ήταν υγιείς. Οι άρρωστοι ήταν σε απομόνωση!
Όμως, σήμερα δεν ξέρουμε ποιος έχει και ποιος δεν έχει τον "κορωνοϊό", γι'αυτό όλοι θα πρέπει να μπούμε σε καραντίνα, γιατί να μην γίνουμε ανθρωποκτόνοι...!
Λένε: "Αν έχεις πίστη δεν παθαίνεις τίποτε". Και ποιος έχει πίστη; Ποιος πιστός τολμά να επισκεφθεί αυτούς που νοσηλεύονται από κορωνοϊό, χωρίς μάσκα και τα σχετικά; Ποιος;
Λένε πάλι: "Η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον". (1 Ιω. 4:18). Όχι απλά η αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη.
Όποιος έχει τέτοια αγάπη, πρώτα σκέπτεται τον άλλο, και μετά τον εαυτόν του! Πρώτα δηλαδή φροντίζει να μην αρρωστήσει ο άλλος και μετά ο εαυτός του. Λοιπόν; Ποιος έχει τέτοια, τελεία αγάπη;
Άρα ο φόβος υπάρχει σ' όλους, και σ'αυτούς που λένε ότι δεν φοβούνται...
Λένε: "Θα μας προστατεύσει ο Θεός". Πως το έχουν σίγουρο; Θα πρέπει να καταλάβουμε, όπως έλεγε ένας Γέροντας, "δεν έχουμε τον Θεό στο τσεπάκι μας!".
Ας εντείνουμε τις προσευχές μας προς τον πανάγαθο και παντοδύναμο Θεό, ώστε να προστατεύσει το έθνος μας και τον κόσμο ολόκληρο από αυτόν τον "πειρασμό".

Λέτε νὰ εἶναι μπλόφα γιὰ νὰ τὴν πατήσουμε;

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
Ἡ Τουρκία -κ λ ε ί ν ε ι- λέει, τὰ σύνορα μὲ Βουλγαρία καὶ Ἑλλάδα, λόγῳ κοροναϊοῦ. Λέτε νὰ εἶναι μπλόφα γιὰ νὰ τὴν πατήσουμε; Ἔτσι πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό μου. Ποιός τὸν ἐμπιστεύεται ἄλλωστε τὸν λεγάμενο; Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄποψη ὅτι αὐτοὶ ποὺ σπρώχνει γιὰ νὰ περάσουν στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄρρωστοι ποὺ τοὺς διώχνει, ὁ τιμητὴς τῶν ἀδυνάτων. Μᾶλλον βγάζει μόνος του τὰ μάτια του, δὲ θέλει βοήθεια. Λοιπόν, νὰ ξέρετε, ὁ κοροναϊὸς εἶναι "δώρο Θεοῦ" ποὺ θὰ φανερώσει πολλὰ πολλά! Ὁ Θεὸς μᾶς βαστάει στὶς φοῦχτες Του. Δοξασμένο τὸ Ὄνομά Του!

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΗΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΗ ΦΩΝΗ

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΗΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΗ ΦΩΝΗ:
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ζοῦμε τούτες τὶς μέρες μία παγκόσμια ἀπειλή. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος βλέπει μὲ φόβο, ἀγωνία καὶ στέκεται μὲ ἀμηχανία ἀπέναντι στὴν ἐπέλαση τοῦ COVID – 19.
Ἄν θέλουμε νὰ δοῦμε βαθύτερα, γιὰ μία ἀκόμη φορά ὁ ὑπερφίαλος καὶ δῆθεν παντοδύναμος ἄνθρωπος προσγειώνεται, ταπεινώνεται, γιὰ νὰ μὴν πῶ, ἐξευτελίζεται. Ἕνας ἀκόμη Πύργος τῆς Βαβέλ καταρέει.
«Καὶ ἦν ἡ πτώσις αὐτοῦ μεγάλη». Ἔρχεται ἕνας ἰός καὶ τὰ διαλύει ὅλα. Τίποτα δὲν εἶναι ὅπως πρὶν ἕνα μῆνα.
Πέρσυ τέτοιες μέρες καὶ κάθε Ἄνοιξη τὸ Ναύπλιο ἔσφυζε ἀπό ζωή. Χιλιάδες μαθητές καὶ τουρίστες κατέκλυζαν τὴν πόλη.
Τὰ καταστήματα ἀσφυκτικά γεμάτα. Τὰ ξενοδοχεῖα ὑπερπλήρη. Οἱ δρόμοι καὶ οἱ πλατεῖες γεμάτες, δυσκολευόσουν νὰ περπατήσεις. Σήμερα ἐρημιά. Ὅλοι οἱ δρόμοι ἄδειοι. Τὰ πάντα κλειστά. Νομίζεις ὅτι βρίσκεσαι σὲ ἄλλο τόπο καὶ χρόνο. Ἀλλά νἄταν μόνον ἐδῶ; Ὁ ἰός χτύπησε ὅλο τὸν κόσμο.
Οἰκονομικοί σχεδιασμοί, ἐπιχειρησιακά πλάνα, τουριστικοί προγραμματισμοί, τεράστιες πολυεθνικές καὶ μὴ ἐπιχειρήσεις καταστρέφονται, χρηματιστήρια γκρεμίζονται ἀπ᾿ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη. Γιορτές, συνέδρια, διαλέξεις, καρναβαλικές ἐκδηλώσεις, ἀθλητικοί ἀγῶνες, συναυλίες, ἐκδρομές, ὅλα ματαιώνονται.
Σχολεῖα, πανεπιστήμια, φροντιστήρια κλείνουν. Κέντρα διασκέδασης, μπάρ, ἐστιατόρια, καταστήματα δημόσιες ἤ ἰδιωτικές ὑπηρεσίες ἀναστέλλουν ἐπ᾿ ἀόριστο τὴ λειτουργία τους.
Κι ἐμεῖς μέσα στὴ γενική μαυρίλα, κρεμασμένοι κυριολεκτικά στὶς ὀθόνες, ἀναζητᾶμε ἕνα φωτάκι ἐλπίδας. Για μία ἀκόμη φορά, ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πρὸς τὸν Εὐτρόπιο (καὶ σὲ κάθε Εὐτρόπιο ὅλων τῶν ἐποχῶν, ποὺ νομίζει πὼς πάτησε τὸ αὐγό καὶ ἀνέβηκε στὸν οὐρανό καὶ νομίζει πὼς ἐξουσιάζει καὶ ἐλέγχει τὰ πάντα) εἶναι ἐξαιρετικά ἐπίκαιρος, τηρουμένων βέβαια τῶν ἀναλογιῶν:
Ἀεὶ μὲν, μάλιστα δὲ νῦν εὔκαιρον εἰπεῖν·
Ματαιότης ματαιοτήτων, καὶ πάντα ματαιότης.
Ποῦ νῦν ἡ λαμπρὰ τῆς ὑπατείας περιβολή;
ποῦ δὲ αἱ φαιδραὶ λαμπάδες;
ποῦ δὲ οἱ κρότοι, καὶ οἱ χοροὶ, καὶ αἱ θαλίαι, καὶ αἱ πανηγύρεις;
ποῦ οἱ στέφανοι καὶ τὰ παραπετάσματα;
ποῦ ὁ τῆς πόλεως θόρυβος, καὶ αἱ ἐν ἱπποδρομίαις εὐφημίαι, καὶ τῶν θεατῶν αἱ κολακεῖαι;
Πάντα ἐκεῖνα οἴχεται·
καὶ ἄνεμος πνεύσας ἀθρόον τὰ μὲν φύλλα κατέβαλε,
γυμνὸν δὲ ἡμῖν τὸ δένδρον ἔδειξε,
καὶ ἀπὸ τῆς ῥίζης αὐτῆς σαλευόμενον λοιπόν·
τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ πνεύματος γέγονε προσβολὴ,
ὡς καὶ πρόῤῥιζον ἀπειλεῖν ἀνασπᾷν,
καὶ ταῦτα διασαλεῦσαι τοῦ δένδρου τὰ νεῦρα.
Ποῦ νῦν οἱ πεπλασμένοι φίλοι;
ποῦ τὰ συμπόσια καὶ τὰ δεῖπνα;
ποῦ ὁ τῶν παρασίτων ἐσμὸς,
καὶ ὁ δι' ὅλης ἡμέρας ἐγχεόμενος ἄκρατος,
καὶ αἱ ποικίλαι τῶν μαγείρων τέχναι,
καὶ οἱ τῆς δυναστείας θεραπευταὶ,
οἱ πάντα πρὸς χάριν ποιοῦντες καὶ λέγοντες;
Νὺξ ἦν πάντα ἐκεῖνα καὶ ὄναρ, καὶ ἡμέρας γενομένης ἠφανίσθη·
ἄνθη ἦν ἐαρινὰ, καὶ παρελθόντος τοῦ ἔαρος ἅπαντα κατεμαράνθη·
σκιὰ ἦν, καὶ παρέδραμε·
καπνὸς ἦν, καὶ διελύθη·
πομφόλυγες ἦσαν, καὶ διεῤῥάγησαν·
ἀράχνη ἦν, καὶ διεσπάσθη.
∆ιὸ ταύτην τὴν πνευματικὴν ῥῆσιν ἐπᾴδομεν συνεχῶς ἐπιλέγοντες·
Ματαιότης ματαιοτήτων, καὶ πάντα ματαιότης.
Πάντοτε, μὰ ἰδιαίτερα τώρα, εἶναι κατάλληλη ἡ στιγμή γιὰ νὰ ποῦμε: «Ὅλα εἶναι μάταια, ματαιότητα καὶ πάλι ματαιότητα» (Ἐκκλ. 1:2).
Ποῦ τώρα ἡ λαμπρή ἀρχοντική στολή; Ποῦ οἱ κρότοι καὶ οἱ χοροί καὶ οἱ συγκεντρώσεις; Ποῦ οἱ ἐπευφημίες στὰ ἱπποδρόμια καὶ οἱ κολακείες τῶν θεατῶν; Ὅλα ἔφυγαν. Φύσηξε ξαφνικά ἀέρας, ἔριξε τὰ φύλλα κι ἔδειξε τὸ δέντρο γυμνό, νὰ σαλεύεται σύγκορμο καὶ νὰ κινδυνεύει νὰ ξεριζωθεῖ. Ποῦ τώρα οἱ ἐπίπλαστοι φίλοι;
Ποῦ τὰ γλέντια; Ποῦ ἡ συμμορία τῶν παρασίτων; Ποῦ τὰ καλύτερα κρασιά, ποὺ χύνονταν ὁλοήμερα, καὶ οἱ ποικίλες τέχνες τῶν μαγείρων; Ποῦ οἱ γλυκόλογοι κι ἐξυπηρετικοί δουλόφρονες; Νύχτα ἦταν ὅλα κι ὄνειρο. Καὶ μόλις ξημέρωσε, ἐξαφανίστηκαν. Ἄνθη ἦταν ἐαρινά καὶ μαράθηκαν.
Σκιά ἦταν καὶ πέρασε. Καπνός ἦταν καὶ διαλύθηκε. Σαπουνόφουσκα ἦταν κι ἔσκασε. Ἀράχνη ἦταν κι ἔσπασε. Νὰ γιατί πάντα καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα: «Ὅλα εἶναι μάταια, ματαιότητα καὶ πάλι ματαιότητα».
Σταματῶ ἐδῶ. Ὁ COVID – 19 θ᾿ ἀφήσει σίγουρα στὸ πέρασμά του συντρίμια, νεκρούς, οἰκονομικά, κοινωνικά, ἠθικά, κἄ προβλήματα καὶ δὲν ξέρω τὶ ἄλλο, τὰ ὁποία θὰ συζητηθοῦν ἀργότερα καὶ πιστεύω μὲ κάποια ψυχραιμία καὶ νηφαλιότητα.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διατυπώθηκε τελευταῖα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν πολιτεία, δὲν ἔχω παρά νὰ συμφωνήσω. Ὅσο κι ἄν μᾶς θλίβει, πιστεύω νὰ κατανοοῦμε τὴν κρισιμότητα τῆς κατάστασης καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς λήψης κάποιων ἀπαραίτητων μέτρων.
Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ ἀναφερθῶ σὲ κάποια θέματα ποὺ δημιουργήθηκαν παράλληλα μὲ τὴν ἐπιδημία. Μαζί μὲ τὴν κυκλοφορία τοῦ COVID – 19 κυκλοφόρησαν παραπλανητικές ἤ ψευτικες εἰδήσεις. Στὸ στρατό, ὅταν ὑπηρετούσαμε, λειτουργοῦσε μόνο ... τὸ Ράδιο - Ἀρβύλα καὶ εἰδικά στὴν περίοδο τῆς ἐπιστράτευσης εἶχε ἀνάψει.
Σήμερα τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν μὲ τὸ διαδίκτυο καὶ τὰ ἠλεκτρονικά μέσα. Μεταφέρεται ἀσταμάτητα καὶ ἀνεξέλεγκτα πληθώρα εἰδήσεων. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ μεταδίδει καὶ νὰ ἀναπαράγει ὅ,τι τοῦ καπνίσει.
Ἡ συνωμοσιολογία, ποὺ φουντώνει σὲ περιόδους κρίσεων, δίνει καὶ παίρνει. Ἀκόμα καὶ ἀπό δημόσια πρόσωπα ἀκούγονται οἱ γνωστές καὶ χιλιοειπωμένες συνωμοσιολογικές θεωρίες, ὅπως π.χ.: «ὁ κορωνοϊός κατασκευάστηκε ἀπό ἐταιρίες γιὰ νὰ μειωθεῖ ὁ γερασμένος πληθυσμός, ὥστε νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ συνταξιοδοτικό, τὸ ἀσφαλιστικό, ὁ ὑπερπληθυσμός κλπ».
Ἤ «τὸ ἐμβόλιο κατασκευάστηκε πρὶν τὸν κορωνοϊό γιὰ νὰ πλουτίσουν οἱ πολυεθνικές ἐταιρίες». Ἤ «κάποιοι μᾶς ψεκάζουν, μᾶς δηλητηριάζουν», καὶ χίλιες δύο ἄλλες θεωρίες.
Φαίνεται πὼς πολλοί ἄνθρωποι, μὲ φοβικά σύνδρομα, δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν χωρίς ἐχθρούς, χωρίς φαντασιώσεις γιὰ σκοτεινές δυνάμεις, ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ἀνθρωπότητα καὶ περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα τὴν Ἑλλάδα καὶ βέβαια τὴνὈρθοδοξία.
Ἄς ξεφύγουμε ἀδελφοί μου ἀπό τέτοιες φαντασιώσεις καὶ ἄς θέσουμε τοὺς κάθε λογῆς συνωμοσιολόγους, μαζί μὲ τὸν ἰό, στὴν καραντίνα.
Μαζί μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς συνωμοσιολογίας, παρατηρεῖται κι ἔξαρση τῆς προφητολογίας καὶ καταστροφολογίας. Καὶ δυστυχῶς σ᾿ αὐτό τὸν τομέα οἱ χριστιανοί εἴμαστε ἰδιαίτερα ἐπιρρεπεῖς. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἔρχεται πάλι στὸ προσκήνιο, «ἐπανερμηνεύονται» ἀπό πρόσωπα ποὺ διακρίνονται γιὰ τὴν ἀφέλεια καὶ τὴν ἀσχετοσύνη τους, καὶ σερβίρουν τεχνηέντως στοὺς ἁπλούς πιστούς τὶς δικές τους ἐρμηνεῖες.
Παρόλο ποὺ κατά καιρούς οἱ ἴδιοι αὐτόκλητοι ἐρμηνευτές ἔχουν διαψευστεῖ, ἐπιμένουν μὲ τὰ νέα δεδομένα νὰ κακοποιοῦν τὸ κείμενο τῆς Ἀποκάλυψης γιὰ νὰ διαψευστοῦν πάλι καὶ πάλι.
Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι οἱ νέες προφητεῖες ποὺ κυκλοφοροῦν κάθε τόσο ἀπό τὴν κίτρινο τύπο καὶ ἀπό τοὺς ἴδιους ἀφελεῖς, γιὰ τὸν ὅσιο Νεῖλο, τὸν ἅγιο Κοσμᾶ, τὸν ἅγιο Παΐσιο (κυρίως αὐτόν), τὸν ἅγιο Πορφύριο, τὸν π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας καὶ τελευταῖα τὸν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη.
Ἤθελα νὰ ἤξερα πότε τὰ εἶπαν καὶ πῶς τὰ εἶπαν καὶ ἄν τὰ εἶπαν καὶ πῶς μόνον οἱ συγκεκριμένοι αὐτοί ἄνθρωποι τῶν γνωστῶν κατευθύνσεων τὰ ἄκουσαν.
Πράγματα ποὺ προσωπικά γνωρίζω ἀπό τοὺς σύγχρονους γέροντες, ἔχουν τόσο ἀλλοιωθεῖ καὶ διαστρεβλωθεῖ ἀπό τοὺς ἐν λόγῳ "ζηλωτές", ποὺ φοβᾶμαι κάποια στιγμή οἱ γέροντες θὰ ... ἀναστηθοῦν γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν.
Τὸ σπασμένο τηλέφωνο κάνει πολύ καλά τὴ δουλειά του.
Ἄλλοι πάλι, σὰ νὰ μιλοῦν ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἀποφαίνονται ὅτι ὅλ᾿ αὐτά εἶναι τιμωρία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποστασία, γιὰ τὴν ἁμαρτία, γιὰ τὴν ἀνηθικότητα κλπ κλπ.
Ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει μέσα της τὸ σπέρμα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς διάλυσης, δὲν διαφωνοῦμε. Εἶναι ὅμως δική μας ἐπιλογή, κι ἡ εὐθύνη ἀνήκει σὲ ὅλους μας.
Ἀλλά, τὸ νὰ ρίχνουμε εὐθύνες στὸ Θεό γιὰ τὴ δική μας κατάντια καὶ νὰ τὸν παρουσιάζουμε σὰν τιμωρό καὶ σὰν ἐφευρέτη κορωνοϊῶν εἶναι τουλάχιστον ἀθεολόγητο. Ὁ Θεός δὲν θέλει τὸ θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλά μόνο νὰ ἐπιστρέψει δηλ. νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ζήσει.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιὸς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μιλήσει ἀξιωματικά ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ; "Τὶς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; Ἤ τὶς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;"
Κάποιο ἄλλο συνηθισμένο φαινόμενο ποὺ παρουσιάζεται σὲ μέρες κρίσεων, εἶναι καὶ τὰ διάφορα μαγικά "ματζούνια". Ἀλοιφές θαυματουργικές, βραχιόλια θεραπευτικά, τὸ νερό τοῦ ἀλήστου μνήμης Καματεροῦ, μαγικά βότανα, χαϊμαλιά, μάτια, ἀκόμα καὶ εἰδικοί σταυροί ποὺ εἶναι πιὸ ... δυνατοί ἀπό τοὺς ἄλλους σταυρούς!
Ὡς χριστιανός κι Ἐπίσκοπος δὲν ἀμφιβάλλω γιὰ τὴν χάρη τῶν Μυστηρίων, τῶν ἁγίων εἰκόνων καὶ ἱερῶν λειψάνων, ὅμως ἐξοργίζομαι ὅταν ὅλ᾿ αὐτά μετατρέπονται σὲ "ματζούνια" καὶ μαγικά ξόρκια.
Ἤ τὸ χειρότερο, ὅταν ἐντελῶς ἀνεύθυνα, ἀμφισβητεῖται ἡ ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, τὰ φάρμακα καὶ οἱ ἐπιστημονικές θεραπευτικές μέθοδοι, ποὺ εἶναι εὐλογία Θεοῦ καὶ σώζονται ἄνθρωποι. Οἱ διάφοροι θεομπαίχτες καὶ τσαρλατάνοι, ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν προέρχονται, καὶ ὅσοι πουλᾶνε φροῦδες ἐλπίδες, τὸ λιγότερο ἄς ἀπομονωθοῦν.
Τοῦτες τὶς μέρες παρουσιάζεται κι ἕνα ἀκόμη φαινόμενο. Ζηλωτές χριστιανοί, μὲ ζῆλο οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν, δημοσιεύουν κείμενα, γεμάτα παλληκαρισμούς καὶ ἡρωϊσμούς καὶ διατείνονται ὅτι θὰ παρακούσουν τὴ φωνή τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας.
Καλοῦν σὲ συστράτευση κι ἐπίδειξη "μαρτυρικοῦ" καὶ "ὁμολογιακοῦ" φρονήματος. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι πίσω ἀπ᾿ ὅλες αὐτές τὶς ἐπιπολαιότητες καὶ ἀκρότητες κρύβεται μεγάλη ἀνασφάλεια καὶ κρυφή ὑπερηφάνεια.
Θὰ καλοῦσα ὅλους αὐτούς τοὺς ὑποψήφιους "μάρτυρες" νὰ μὴν ζητοῦν ἀπό τοὺς ἄλλους τὴ θυσία, οὔτε τὴ διακινδύνευση.
Ἄν πράγματι πιστεύουν αὐτά ποὺ λένε, ἄς ἀφήσουν τὴν ἄνετη πολυθρόνα καὶ τὸ ἀσφαλές πληκτρολόγιο, κι ἄς πᾶνε ἐθελοντικά νὰ βοηθήσουν τοὺς γιατρούς, τοὺς νοσηλευτές ποὺ διακινδυνεύουν συνεχῶς τὴν ὑγεία τους καὶ τὴ ζωή τους ἀκόμη, γιὰ νὰ σωθοῦν κάποιοι ἄνθρωποι.
Κι ἄν δὲν μποροῦν αὐτό, ἄς πάρουν τὸ κομποσχοίνι τους κι ἄς ποῦν ἕνα Κύριε ἐλέησον γιὰ τοὺς ἀρρώστους ποὺ ζοῦν μὲ τὴν ἀγωνία καὶ τὸ φόβο, ἀλλά καὶ γιὰ τοὺς γιατρούς, νοσηλευτές κλπ λειτουργούς ὑγείας, ποὺ διακονοῦν σὰν καλοί Σαμαρεῖτες τοὺς ἀσθενεῖς τους, μὲ ὅ,τι κινδύνους αὐτό συνεπάγεται. Δὲν νομίζετε ὅτι τοῦτες οἱ στιγμές αὐτό ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος εἶναι ἡ ἔμπονη προσευχή καὶ ὄχι τὰ παιχνίδια, τὰ μηνύματα, οἱ ἀτάκες καὶ τὰ likes στὸν ὑπολογιστή;
Ἄς μὴ συγχέουμε τὴν ὑπευθυνότητα μὲ τὴν ἐπιπολαιότητα, τὴν ἀδάπανη πίστη, ποὺ δὲν στοιχίζει τίποτα, μὲ τὴν πίστη τῶν ἁγίων. Τὸ γνωρίζουμε πιστεύω ὅτι σὲ περιόδους θανατηφόρων ἐπιδημιῶν, οἱ ὄντως χριστιανοί τῆς θυσίας καὶ ὄχι τοῦ βολέματος, ἔτρεχαν νὰ περιθάλψουν καὶ νὰ διακονήσουν τοὺς ἀσθενεῖς, ἀκόμη καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες ἀσθενεῖς, ποὺ τοὺς εἶχαν ἐγκαταλείψει οἱ δικοί τους καὶ μολύνονταν οἱ ἴδιοι καὶ πέθαιναν μαζί τους.
Ἀδελφοί μου, ἄς σοβαρευτοῦμε. Ἄς κλείσουμε τ᾿ αὐτιά μας στοὺς κάθε λογῆς ἀνεύθυνους κι ἐπιπόλαιους.
Προτροπή τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς κοινότητας τοῦτες τὶς μέρες εἶναι νὰ παραμείνουμε στὰ σπίτια μας.
Δὲν ὑπάρχει τίποτ᾿ ἄλλο σήμερα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, παρά μόνον ἡ πρόληψη. Τὸ γνωρίζω. Εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ποὺ ἔχει μάθει στὴν ἐξωστρέφεια, θὰ δυσκολευτεῖ νὰ κλειστεῖ μέσα.
Εἶναι ὅμως καὶ μία εὐκαιρία νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό του, τὸν/τὴν σύζυγό του, τὰ παιδιά, τοὺς γονεῖς κλπ. Πάντα ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τρόπους κι ἐπείγουσες δουλειές γιὰ νὰ ἀποφύγει νὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τοὺς ἄλλους.
Τὰ ΜΜΕ τοῦτες τὶς μέρες δίνουν "μαγικές" συμβουλές σ᾿ ὅσους δυσκολεύονται νὰ μείνουν σπίτι: «δεῖτε ταινίες, ἀκοῦστε μουσική, παῖξτε χαρτιά, γράψτε μηνύματα»...
Δὲν ἀκούσαμε, οὔτε περιμέναμε βέβαια ν᾿ ἀκούσουμε κάτι οὐσιαστικότερο, νὰ κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, νὰ ἀναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ οὐσιώδη τῆς ζωῆς.
Κι ἐπειδή στὴν ἴδια παγίδα πέφτουμε καὶ μεῖς οἱ χριστιανοί, ἄς κλείσουμε κι ἐδῶ τ᾿ ἀφτιά μας σὲ τέτοιες ἀποπροσανατολιστικές συμβουλές. Ἡ κρίση καὶ κάθε κρίση μπορεῖ μέσα ἀπό τὴν τραγικότητά της νὰ βγάλει καὶ κάτι καλό.
Ἄλλωστε, ἡ λέξη κρίση στὰ κινέζικα σημαίνει εὐκαιρία. Εἶναι σκληρό γιὰ ὅσους ἀπό μᾶς πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία, εἰδικά αὐτή τὴν κατανυκτική περίοδο, μὲ τὶς θαυμάσιες ἀκολουθίες, τώρα πλέον νὰ μὴν ἔχουμε αὐτή τὴ δυνατότητα.
Σίγουρα θὰ μᾶς λείψουν. Ἀλλά θὰ τὶς ξαναβροῦμε. Τώρα εἶναι καιρός ν᾿ ἀνακαλύψουμε τὸ "ταμιεῖον" μας. "Εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖον σου καὶ πρόσευξαι τῷ πατρί σου ἐν τῷ κρυπτῷ".
Κανείς δὲν μᾶς ἐμποδίζει τὴν προσωπική μας προσευχή Ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης, εἶναι ρεαλιστική καὶ δὲν στρέφεται κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως κάποιοι "ζηλωτές" διατείνονται. Οἱ πολιτικοί ταγοί μας ἀλλά καὶ ἡ ἐπιστημονική ἰατρική κοινότητα σηκώνουν ἕνα τρομερό βάρος καὶ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε. Ἄς γίνουμε Κυρηναῖοι στὸ σταυρό τους καὶ ὄχι κριτές καὶ ἐπικριτές.
Γι᾿ αὐτό καὶ σᾶς καλῶ, κληρικούς καὶ λαϊκούς, νὰ τηρήσουμε μὲ ἀκρίβεια τὶς ἐπιταγές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης.
Χωρίς ἐνοχές καὶ ἄκαιρους ζηλωτισμούς. Καὶ ὁπωσδήποτε νὰ μὴ λησμονήσουμε τοὺς λειτουργούς τῆς ὑγείας ποὺ τούτη τὴν ὥρα δίνουν ἕναν τιτάνιο ἀγῶνα, μέσα σὲ ἀντίξοες συνθῆκες νὰ κρατήσουν ὄρθιο τὸ σύστημα ὑγείας.
Ἄς γίνει γιὰ ὅλους μας αὐτή ἡ περίοδος, "μετανοίας καιρός καὶ δεήσεως ὥρα".
Μὲ εὐχές
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος